→ Daglig leder og eier av Dronepilotene.no er Børge Olsen. Han er 36 år og kommer fra Harstad, Troms.

→ Øyvind Berg er leder for avdelingene i Bergen og Skien. Øyvind er 39 år og kommer fra Skien, han bor nå i Bergen.

Om oss
Dronepilotene satser sterkt på dronemarkedet og tilbyr en hel rekke dronetjenester. Dronepilotene eies og drives av Capitano AS.

Vi har topp moderne utstyr tilpasset et bredt bruksområde. Godt trente piloter og kameraoperatører står klar til å utføre de fleste oppdrag.

Klarert for luftfoto
Luftfartstilsynet setter strenge krav til yrkesmessig luftfart i Norge. Dronepilotene opererer med godkjennelsen til kommersiell drift i Norge – “NO RPAS 0095″.

Å fly droner er forbundet med en viss risiko og vi tar sikkerhet på høyeste alvor. Våre maskiner er selvfølgelig forsikret og vi utfører alltid alle oppdrag på en trygg måte.

Økende behov
Dronepilotene ser et stort og økende behov for digital luftfotodokumentasjon.

Viktige kundegrupper er Politi, Brann- og Vegvesen og medier som TV, tidsskrifter og aviser.

Selskapet tilbyr sine luftfototjenester til private, industri og øvrig næringsliv som behøver opptak i forbindelse med inspeksjon av for eksempel broer og høyspentmaster og -linjer, dokumentasjon eller markedsføring.

Selskapet har hovedkontor i Harstad og avdelinger i Bergen og Skien. Utfører oppdrag i hele landet. Vi har opparbeidet oss solid erfaring innenfor feltet og har utstyr som kan levere den kvaliteten vi ønsker. Vi oppdaterer oss hele tiden og finner stadig ny teknologi som gir oss enda bedre forutsetninger.

Historikk
2014:
Dronepilotene AS stiftet av Anders Thorsland.
2016: Capitano AS overtar driften med hovedkontor i Harstad.
2016:
 Det opprettes avdelinger i Bergen og Skien.