Konsulenter


☑ Bistand med valg av drone

☑ Oppsett / programmering av drone

☑ Bygging av droner

☑ Opplæring av pilot og fartøysjef

☑ Opplæring av ansvarlig leder, operativ leder og teknisk leder

☑ Innføring i gjeldende regelverk

☑ Bistand med operasjonsmanual for klassene RO1, RO2 og RO3

☑ Bistand med søknad til Luftfartstilsynet.

Det å fylle ut en søknad for operasjonsmanual kan virke skremmende, spesielt om man har valgt en drone som faller inn under RO2 eller RO3. Det er en oppgave som bør tas seriøst og en jobb som gir en god innføring i forskriften for luftfartøy uten fører om bord. Vi kan bistå med denne jobben for dere, hvor du eller ditt firma i varierende grad deltar på utformingen. Det er viktig at firmaet eller personen som søker setter av litt tid til dette, selv om de får bistand, da den skrives spesielt for firmaet/personen det gjelder.

Ta kontakt for mer informasjon!

Ditt navn:
Din epost:
Emne: