Inspeksjon

Vi utfører inspeksjon der det er vanskelig å krevende å komme til på en konvensjonell måte. Bruk av drone til å inspisere bygg, eiendom og konstruksjoner har lav risiko med tanke på sikkerhet. Det er effektivt og meget kostnadsbesparende.

Vi bruker avanserte inspeksjonsverktøy med mulighet til å gi tilgang til våre kunder slik at bilder kan kontrolleres på en effektiv og enkel måte. Under kan du se en kjapp demonstrasjon av vårt nyeste inspeksjonsverktøy. Kunden får tilgang til verktøyet- og inspeksjonsdata som ligger i “skyen”. Innlogging skjer via eget brukernavn og passord. Trykk “play” for å se filmen.


Bygg og takinspeksjoner med drone er meget kostnadseffektivt og ikke minst sikkert med tanke på HMS.

Inspeksjon av kraftlinjer er vanligvis et problem, spesielt hvis det gjøres på en konvensjonell måte . Å bruke folk til å klatre i høyspentmastene eller et vanlig bemannet helikopter er kostbart og ikke minst tidkrevende. Med våre utstyr slipper du dette.

Inspeksjon av broer
og andre tekniske installasjoner er underlagt strenge kontroll og sikkerhetsbestemmelser, derfor kreves det regelmessige inspeksjoner. Inspeksjon på en konvensjonell måte er ofte tidkrevende og meget kostbart. Vi kan undersøke visuelt og med høyoppløselig kamera som kan oppdage sprekker og andre skader.
Vi kan også være behjelpelig med annen form for dokumentasjon, som timelapse, foto og video på bakkenivå.

Send oss en forespørsel nedenfor, eller ring oss på tlf. 469 65 453.

Ditt navn:
Din epost:
Emne: