KRAV TIL DRONEEKSAMEN FOR RO2 OG RO3

Pilot og fartøysjef i RO2 og RO3 må fra 01.02.17 ha bestått droneeksamen for å kunne utføre flyging. Droneeksamen gjennomføres elektronisk på datamaskin hos Statens vegvesen. Det er utarbeidet flervalgsspørsmål som har 4 alternative svar, der ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar. Vi har utviklet en APP med tester og prøveeksamener i pensum som kreves for å bestå Luftfartstilsynets eksamen. Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på e-eksamen fra Luftfartstilsynet.

FORKUNNSKAPER

Luftfartstilsynets pensum. Link til pensum finnes i app.

download

Ta kontakt for mer informasjon om vår app!

Ditt navn:
Din epost:
Emne: