Bilder tatt fra luften gir et fantastisk inntrykk. Med luftfoto får man et større overblikk over område og beliggenhet. Ikke forsvinn i mengden, men ta et luftfoto som skiller seg ut.

Dronepilotene satser sterkt på dronemarkedet og tilbyr en hel rekke dronetjenester. Dronebilder, luftfoto, dronefilm, inspeksjoner. RO3

Video fra drone, ofte kalt dronefilm eller dronevideo kan gjøre det lille ekstra i en reklame, til bruk i programmer på TV, som bakgrunn for 3D-visualisering for arkitekter og mye, mye mer.

Bruk av drone til å inspisere og undersøke bygg, eiendom og konstruksjoner har lav risiko og er meget kostnadseffektivt. Det er et enormt stort bruksområde.

Typiske prosjekter er anleggsområder, deponier og pukkverk der hensikten er masseberegninger eller terrengmodeller for prosjektering.


Hele landet

Dronepiloter klare for oppdrag i hele landet.

Stord

Vårt hovedkontor ligger på Stord.

Avdelinger

Vi har avdelingskontor i Bergen, Skien og Hastad